Åpent informasjonsmøte om kommuneplanen

Torsdag 2. desember kl 18.00 inviterer ordfører Gerd Eli Borge i Nes kommune til åpent informasjonsmøte om kommuneplanen.

Det skjer i Nes kommunehus, kommunestyresalen.

Kommuneplanen for Nes består av en samfunnsdel og en arealdel.

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn Nes kommunes nettsider, i Nes kommunehus, 2.etg. og på kommunens servicetorg.