Åpent møte om kommunedelplan for Tverrlie og Natten

Kommuneplanutvalget i Nes vedtok i møte 02.07.2014 å starte arbeidet med en kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Kommunedelplan skal erstatte tidligere krav om områderegulering.

Forslag til planprogram for kommunedelplanen med planavgrensning ligger ute på høring i 6 uker samtidig med varsling av oppstart av planarbeidet, med høringsfrist 16. januar 2015. Alle berørte parter vil da ha anledning til å komme med innspill til planen og til planprogrammet, herunder planavgrensning.

Det pågår samtidig et arbeid med kommuneplan for hele Nes kommune. Alle innspill som er sendt kommunen i den forbindelse og som angår dette området, blir tatt med i arbeidet med kommunedelplanen.

8. januar 2015 inviterer kommunen alle berørte grunneiere til et åpent informasjonsmøte. Agenda for møtet:

  • Hensikten med planarbeidet
  • Forslag til planprogram og planavgrensning
  • Spørsmål—innspill

Kontaktpersoner i kommunen:

  • Rådmann Torbjørn Hansen
  • Prosjektleder for kommunedelplan for Natten og Tverrlie Torunn Bekkeseth 

Tlf. 32068300

Innspill, merknader, spørsmål m.m. sendes Nes kommune , 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Alle plandokumenter ligger på kommunens hjemmeside www.nesbu.kommune.no.

Utover i planprosessen vil det ikke bli sendt skriftlig informasjon til hytteeierne i området i forbindelse med høringer, frister ol. Vi oppfordrer derfor alle til å følge med på kommunens hjemmeside, der vi fortløpende legger ut informasjon om arbeidet.

Du kan laste ned invitasjonen som en PDF ved å klikke på lenken under:

2015-01-invitasjon-kommunemote-delplan