Andelsbrev, sykkelsti Syningen til Nesbyen sentrum

Styret i Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse inviterer hytteforeningen il å ta del i arbeidet med salg av Andelsbrev for Nesbyen`s nye attraksjon:

Stien fra Nesfjella (Syningen) til Nesbyen sentrum.

Vi henvender oss til enkeltpersoner og virksomheter, og vil sette veldig stor pris på om dere kunne formidlet invitasjonen til dere medlemmer via egne nettsider, facebook og/eller på andre måter.

Den 18. juni starter vi salget av Andelsbrev, se vedlegg. Se også vår nettside www.sykkelopplevelse.no hvor Andelsbrev kan bestilles.

Vi annonserer i Hallingdølen på tekstside 7 den 18. juni og de to påfølgende lørdagene.
Hallingdølen har også kampanje på nett og mobil fra 18. til 30. juni.

Reguleringsplanen er nå ute på førstegangsbehandling, og vi planlegger med å kunne begynne å bygge på nedre del allerede utpå høsten.